• Slajd_Podstrona_1

  Licencja Ministerstwa Finansów
  NR 5098/97
  Istniejemy od 1997 roku
  Posiadamy certyfikat ISO 9001

   

 • Slajd_Podstrona_2

  Licencja Ministerstwa Finansów
  NR 5098/97
  Istniejemy od 1997 roku
  Posiadamy certyfikat ISO 9001

   

Usługi

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciężkiej pracy i wielu odważnych decyzji. Jedną z nich, istotną dla codziennego prowadzenia firmy, jest wybór sprawdzonego biura rachunkowego. Księgowość należy powierzyć podmiotom prężnym, pomysłowym, ale i godnym zaufania - dzięki temu odpowiednio wykwalifikowane osoby zajmą się podatkami, a Państwo będą mogli w spokoju zająć się bieżącymi sprawami firmy. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego  nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę w zakresie księgowości i podatków. Nasi klienci działają w wielu branżach, dzięki czemu mamy okazję poznać ich specyfikę i lepiej zrozumieć ich potrzeby.

 

 


Dla doświadczonych przedsiębiorców.

Biuro rachunkowe z Krakowa świadczy usługi księgowe (książka przychodów, księgi rachunkowe, ryczałt), prowadzi rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT) oraz obsługę w zakresie kadr i płac. Chętnie wyjaśnimy też zawiłości przepisów, tak aby mimo minimalnej ilości czasu poświęcanego księgowości mogli Państwo w pełni kontrolować co dzieje się w firmie.

Dla tych którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku.

Młodym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pomoc w założeniu pierwszej firmy. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentów koniecznych do rozpoczęcia działalności oraz doradzimy jak załatwić formalności w urzędach. Dodatkowo możemy zaoferować także pomoc w napisaniu biznesplanu, przygotowaniu wniosków kredytowych czy przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań i analiz.

Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę księgową, współpracujemy także z radcą prawnym oraz notariuszem.

Biuro Rachunkowe LEXUS z Krakowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje usługi w następującym zakresie:

 

książka przychodówKsiążka przychodów

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia podatku PIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Rozliczanie okresowych spisów z natury

Więcej

księgi handloweKsięgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Rozliczanie podatku CIT
 • Prowadzenie rejestrów VAT 
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • Sporządzanie analiz finansowych 
 • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont 
 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów 
 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych

Więcej

Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
 • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
 • Szkolenia i nadzór w zakresie BHP

Więcej

Rozliczenia ryczałtoweRozliczenia ryczałtowe

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • sporządzanie deklaracji PIT-28
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Więcej

Karta podatkowa

 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji w sprawie ustalenia wymiaru karty podatkowej
 • Sporządzanie deklaracji PIT-16

Więcej

Rozliczenia

Biuro Rachunkowe LEXUS poza prowadzeniem księgowości specjalizuje się w dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Zawsze staramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zminimalizować Państwa płatności budżetowe.

Inne usługi

 • Przygotowywane dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy: zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG), wniosek o nadanie numeru REGON, wniosek o nadanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań do NFZ
 • Sporządzanie sprawozdań do NBP
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych
 • Przygotowywanie biznesplanów
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych
 • Wyprowadzanie zaległości

Więcej